Terms and conditions

Alle konsultationer, produkter, onlineforløb, kvindecirkler, yogahold og individuelle yogatimer udgår fra Isabel Sommer tilhørende CVR nr. 34403465.

Isabel Sommer kan kontaktes på hej@isabelsommer.dk eller på telefon 50495940

Alle priser er i danske kroner. 
Konsultationer, yogahold og individuelle yogatimer er momsfritaget. 

Betalingsbetingelser vedrørende konsultationer: Køb af konsultationer er bindende. Personlige konsultationer skal afbestilles minimum 24 timer inden konsultationen. Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæftes for hele beløbet, der er betalt for konsultationen. Der gives ikke penge retur for endte konsultationer. Du er selv ansvarlig for at møde op på klinikkens adresse som er Nyvej 11, 4621 Gadstrup eller at have en velfungerende telefonforbindelse såfremt konsultationen foretages via telefon. Skulle det ske, at du ikke fremmøder på klinikkens adresse eller telefon indenfor 15 minutter efter konsultationens start, aflyses konsultationen. Det er ikke muligt at få pengene retur i disse tilfælde.

Yogahold og individuelle yogatimer: Tilmelding til yogahold og individuelle yogatimer er bindende og der betaler ikke penge tilbage for køb, hvad enten der betales som engangsbeløb eller i rater. Har man ikke mulighed for at deltage på det tilmeldte hold og har Isabel Sommer ikke venteliste til pågældende hold har køber ret til at overdrage sin plads til en anden deltager. Deltagelse i yogaundervisning og/eller på yogahold sker på eget ansvar og Isabel Sommer kan ikke yde bistand i forhold til allerede pådragede skader eller stilles til ansvar for nyopståede skader i forbindelse med deltagelse på yogahold.

Rettigheder: Isabel Sommer har alle rettigheder til de leverede produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til konsultationer, onlineforløb, kvindecirkler, mentoring, coaching og yogaundervisning. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Alle produkter og materialer, hvad enten de er personligt udleveret eller sendt digitalt via e-mail er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Isabel Sommer. Du må bruge produkter og materialer til personligt brug, det vil sige, at du må udskrive arbejdspapirer, lister og pdf’er men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Isabel Sommers produkter og materialer hvad enten de er personligt udleveret eller sendt digitalt via e-mail. Det er heller ikke tilladt at anvende produkter eller materiale til undervisning uden forudgående tilladelse.

Fortrydelsesret: Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Isabel Sommer. De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået. Ved brug af fortrydelsesretten skal du indenfor de 14 dage sende en udtrykkelig mail til Isabel Sommer om, at du ønsker at fortryde dit køb. Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. 

BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter som onlineforløb, hvor materialet leveres øjeblikkeligt, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Digitale produkter: Digitale produkter og onlineforløb ligger tilgængeligt på den online platform køber får adgang til. Isabel Sommer er ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid. Det er derfor købers ansvar at huske at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som lave en backup, i det tilfælde køber skulle miste adgang til det sted, materialet først blev downloadede til. Der vil altid fra Isabel Sommers side gives et varsel på minimum 14 dage før der lukkes ned for adgang til materiale. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin email, så evt. advarselsmails når frem i tide samt tjekke evt. spammappe.

Disclaimer: De oplysninger du får ved brug af hjemmesiden, på onlineforløb, ved konsultationer samt deltagelse i kvindecirkler, individuel yogaundervisning og på yogahold er ikke udtømmende og dækker ikke alle sygdomme, lidelser, fysiske forhold eller deres behandling, og indholdet på hjemmesiden samt i produkter og materialer er udarbejdet af mange forskellige kilder. Denne hjemmeside samt konsultationer, yogahold, produkter, materialer, tekst og billeder er ikke beregnet til at være en erstatning for professionel lægehjælp, diagnose eller behandling. Søg altid råd fra din læge eller anden kvalificeret sundfaglig behandler ved eventuelle spørgsmål om en medicinsk tilstand. Er du i tvivl skal du altid søge lægehjælp inden du foretager ændringer i din nuværende medicin, kost, kosttilskud, motion eller andet sundhedsprogram eller hvis du får lyst til at følge kost, kosttilskud, motion eller sundhedsprogram, der beskrives på hjemmesiden eller oplyses til dig ved konsultation, i produkter og materialer. Isabel Sommer kan ikke stilles til ansvar for de utilsigtede ændringer i din sundhedstilstand du måtte opleve ved at følge konsultationer, yogahold, produkter, materialer og programmer her, og det er dermed dit eget ansvar at følge de råd, der gives her.

 

GDPR- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – OPFYLDELSE AF KONTRAKT

I forbindelse med dit køb hos Isabel Sommer har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn / firmanavn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • CVR-nummer
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler jeg i forbindelse med ekspeditionen af dit køb, da det er nødvendigt for, at jeg kan opfylde min del af handlen samt regnskabsmateriale skal, ifølge lovgivningen, gemmes i 5 år. Herefter bliver oplysningerne slettet.


BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – SAMTYKKE

Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at Isabel Sommer må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler jeg din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos mig, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra mig.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af mine e-mails eller ved at kontakte mig på hej@isabelsommer.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage mine nyhedsbreve og tilbud.


DATASIKKERHED

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil jeg altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Jeg anvender tredjeparter til behandling af:

Jeg anvender tredjeparter til behandling af:

Dine betalingsoplysninger —Stripe
Dine køb —Simplero
Håndtering af nyhedsbreve via e-mail — Simplero
Håndtering af tilmelding til nyhedsbrev - Simplero

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


OPLYSNING, INDSIGELSE, ÆNDRING, DATAPORTABILITET OG SLETNING

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Isabel Sommer
CVR-nr. 34403465
Nyvej 11, 4621 Gadstrup

Tlf.: 50495940
E-mail: hej@isabelsommer.dk


Hvis der er fejl i mine oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så jeg kan sende dig mit nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over voresbehandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk